Nasza grupa

Specjaliści

W naszym punkcie przedszkolnym pracują wykwalifikowani nauczyciele-terapeuci, psycholog, neurologopeda oraz logopeda, posiadający wieloletnią praktykę pracy z dziećmi z orzeczonym autyzmem.

Współpracujemy z uznanymi logopedami (neurologopedia) oraz doświadczonymi terapeutami integracji sensorycznej.

Poza zajęciami odbywającymi się w punkcie przedszkolnym, oferujemy naszym wychowankom możliwość udziału w indywidualnych sesjach rehabilitacyjnych na basenie.

Kadra:

mgr Małgorzata Aniserowicz - terapeuta integracji sensorycznej

mgr Jolanta Bursa - terapeuta indywidualny

mgr Anna Danilczuk - terapeuta pracujący z grupą

mgr Katarzyna Filkiewicz - psycholog (terapeuta indywidualny oraz  terapeuta pracujący z grupą)

mgr Magdalena Gutowska - terapeuta indywidualny, terapeuta pracujący z grupą

mgr Kamila Januć - Mazurek - terapeuta indywidualny, terapeuta pracujący z grupą

mgr Agnieszka Juchnicka - terapeuta indywidualny

mgr Beata Niegowska - neurologopeda (zajęcia z terapii mowy)

mgr Marcin Ostrowski - indywidualna terapia ruchowa na basenie

mgr Marta Rutkowska - terapeuta pracujący z grupą oraz terapeuta integracji sensorycznej

mgr Beata Skiepko - terapeuta indywidualny oraz terapeuta pracujący z grupą

mgr Małgorzata Szeszel - logopeda (zajęcia z terapii mowy)

mgr Anna Zaczeniuk - terapeuta pracujący z grupą

mgr Tomasz Żukowski - terapeuta indywidualny oraz terapeuta pracujący z grupą (W. Sherborne)

oraz Paulina Domańska asystent terapeuty pracujacego z grupą i Małgorzata Pietraszewska - zajęcia z udziałem psa. 

Nasi specjaliści nieustannie uczestniczą w licznych szkoleniach z zakresu terapii dzieci z autyzmem organizowanych w całym kraju.        

Współpracujemy z innymi placówkami publicznymi oraz niepublicznymi zajmującymi się terapią oraz edukacją dzieci z autyzmem, co pozwala mam na nieustanną wymianę doświadczeń.

Ewa Anna Domańska

Ewa Anna Domańska

Właściciel (organ prowadzący)

Telefon: 603-403-708

E-mail: p.przedszkolny.tygryska@wp.pl