Terapie

    W naszej pracy  zwracamy szczególną uwagę na zajęcia terapeutyczne oraz rozwój kompetencji społecznych. Chcemy jak najlepiej przygotować naszych wychowanków do nauki i współpracy w grupie na dalszych etapach edukacyjnych. W oparciu o obserwację, diagnozę oraz wywiady konstruujemy Indywidualne Programy Edukacyjno- Terapeutyczne, które stanowią podstawę do naszej pracy.

Oferujemy:

 • Terapię indywidualną (opartą na Stosowanej Analizie Zachowania – ABA)
 • Terapię logopedyczną (neurologopedia)
 • Wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej - PECS
 • Dogoterapię (kynoterapia)
 • Integrację Sensoryczną
 • Terapię Taktylną
 • Terapię Ręki
 • Trening Umiejętności Społecznych, pomagający dzieciom w nauce prawidłowych relacji z otoczeniem
 • Hydroterapia (zajęcia na basenie)
 • Zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Zajęcia prowadzone metodą Marianny i Christophera Knillów - Programy aktywności: Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja
 • oraz wsparcie i konsultacje dla Rodziców naszych wychowanków.

Podczas codziennych czynności  duży nacisk kładziemy na rozwijanie samodzielności dzieci.